Черниченко Олег Анатолійович

Уролог-андролог

Якщо Ви помітили почащене сечовиділення, слабкість струї сечі, болюче сечовиділення;  біль в поперековій ділянці, кров у сечі; біль, припухлість, збільшення у розмірах, почервоніння статевих органів; виділення гнійного характеру зі статевого члена; статеву слабкість; або якщо маєте ознаки чоловіче непліддя і ви бажаєте стати батьком, але щось цьому заважає – зверніться до нас, ми допоможемо знайти причину та вихід.

У нас Ви можете отримати повний спектр урологічних послуг: огляд та обстеження сечостатевої системи, сучасні лабораторні ПЛР-методи (виявлення ДНК збудника) діагностики вірусної, грибкової та бактеріальної інфекції статевих органів, УЗД з доплерографією, а також отримати лікування відповідно до саме Вашої проблеми.

Про себе:

В 2005 р. закінчив медичний факультет УжНУ, диплом з відзнакою.

2005 – 2008 рр. – інтернатура по хірургії на базі факультету післядипломної освіти УжНУ, паралельно навчався в магістратурі, диплом з відзнакою.

Вересень 2008 р. – січень 2009 р. – проходження курсу первинної спеціалізації по урології, андрології, сексології на базі факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету (УжНУ).

Жовтень 2009 р. – вересень 2011р. – клінічний ординатор з фаху «урологія» НМАПО ім. П.Л. Шупика (м. Київ).

Жовтень 2011 р. – листопад 2015 р. – аспірант ДУ «Інститут урології НАМН України»

Серпень 2010 р. – стажування в урологічному відділенні Університетської клініки м. Дебрецен, Угорщина.

Жовтень 2010 р. – цикл стажування: «Іноваційні технології в сучасній урології» (м. Київ).

Вересень 2011 р. – Грудень 2011 р. – первинна спеціалізація з онкохірургії.

Грудень 2013 р. – передатестаційний цикл підготовки на отримання другої кваліфікаційної категорії з урології.

Tравень 2016 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему лікування раку передміхурової залози ( www.inurol.kiev.ua/urodocs/5872.doc ).

Грудень 2016 р. – передатестаційний цикл підготовки на отримання першої кваліфікаційної категорії з урології.

З 2009 року працюю лікарем-урологом

Загальний стаж роботи – 15 років, стаж роботи за спеціальністю – 9 років, лікар першої категорії, кандидат медичних наук.

Є членом Європейської асоціації урологів.

Постійно підвищую свій рівень знань та вмінь.

Вільно володію англійською мовою.

Чому став лікарем?

Чому я вирішив стати лікарем? – мене завжди цікавило як функціонує людський організм, звідки беруться хвороби і як з ними боротися; завжди було бажання допомагати людям, особливо якщо людина захворіла. В роботі завжди націлений на максимально позитивний результат.

Чому урологія? – цікава високотехнологічна спеціальність, що поєднує в собі консервативне та хірургічне лікування.

Життєве кредо в моїй роботі: працювати на повну віддачу та з любов’ю до професії.

Перелік наукових праць

 1. Сакало В.С. Порушення мінеральної щільності кісток у хворих на місцево-поширений рак передміхурової залози, що отримують гормонотерапію / В.С. Сакало, О.А. Черниченко, Ю.М. Бондаренко, А.В. Сакало, В.В. Мрачковський, П.Г. Яковлев, Ю.Ю. Куранов, Д.І. Ковальчук // Урологія. – 2012. – Т.16, № 4. – С. 100 – 104.
 2. Черниченко О.А. Особливості порушення мінеральної щільності кісток у хворих на місцево-поширений рак передміхурової залози в залежності від схеми гормонотерапії / О.А. Черниченко, В.С. Сакало, О.В. Щербина, Ю.М. Бондаренко, П.Г. Яковлев, А.В. Сакало, Ж. Адамець // Укр. радіологічний журнал. – 2013. – Т. 21, Вип. 2. – С. 137 – 142.
 3. Возіанов С.О. Порушення мінеральної щільності кісток у хворих на рак передміхурової залози, що отримують інтермітуючу гормонотерапію / С.О. Возіанов, О.А. Черниченко, В.С. Сакало, Ю.Ю. Куранов, П.Г. Яковлев [та ін.] // Здоровье мужчины. – 2013. – Т 45, № 2. – С. 170 – 172.
 4. Chernichenko O.A. Bone mineral density in prostate cancer patients with metastases in lumbar spine / O.A. Chernichenko, V.S. Sakalo, P.G. Yakovlev, A.V. Sakalo, Y.V. Zhulchuk // INTER Medical J. – 2014. – Vol.1 (1). – Р. 72 – 75.
 5. Chernichenko O.A. Effect of Androgen Suppression on Bone Mineral Density in Patients with Prostate Cancer / O.A. Chernichenko, V.S. Sakalo, P.G. Yakovlev, A.V. Sakalo, Y.V. Zhylchuk, A. Zsolt // Experimental Oncology. – 2014. – Vol. 36 (4). – P. 276 – 278.
 6. Черниченко О.А. Оцінка стану кісткової системи у хворих на рак передміхурової залози, які отримують андрогенну депривацію та поєднану антирезорбтивну терапію / О.А. Черниченко, В.С. Сакало, А.В. Сакало, П.Г. Яковлев, Ю.В. Жильчук // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. – 2015. – № 4 (91). – С. 103 – 107.
 7. Патент України на корисну модель № 98011, МПК (2014.01) А61В 6/02. Спосіб комплексної діагностики метастатичного ураження кісткок у хворих на рак передміхурової залози / В.С. Сакало, О.А. Черниченко, Ю.М. Бондаренко, А.В. Сакало, П.Г. Яковлев, Ю.В. Жильчук, Ю.Ю. Куранов; ДУ «Інститут урології НАМН України». – u201412548; заявл. 21.11.2014; опубл. 10.04.2015. – Бюл. № 7.
 8. Chernichenko O.A. Impact of androgen-suppressive therapy on bone mineral density in patients with bone metastasis of prostate cancer / О.А. Сhernichenko, A.V. Sakalo, P.G Yakovlev // Сб. трудов ХIII  междунар. конф. молодых учених-медиков стран СНГ. – 2013. – С. 187 – 190.
 9. Сакало В.С. Терапия зометой у больных раком предстательной железы с метастазами в кости и сниженной минеральной плотностью костей / В.С. Сакало, О.А. Черниченко, Ю.Ю. Куранов, В.В. Мрачковский, П.Г. Яковлев, А.В. Сакало // Мат-ли конф. онкоурологов стран СНГ: Актуальные вопросы диагностики и лечения местно-распространенного и метастатического рака почки, мочевого пузыря и предстательной железы, 6 – 7 апреля 2012 г., г. Киев // Клин. онкология. – 2012. – Спец. Вып. I. – С. 69.
 10. Черниченко О.А. Втрата мінеральної щільності кісток після гормонотерапії у хворих на рак передміхурової залози / О.А. Черниченко, В.С. Сакало, Ю.М. Бондаренко, А.В. Сакало, В.В. Мрачковський, П.Г. Яковлев, П.Н. Салій // Мат-ли наук.-практ. конф. з міжнар участю: Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів, присвячена 90-ій річниці від дня народження проф. В.С. Карпенка, 18 – 20 квітня 2013 р., м. Київ // Клин. онкология. – 2013. – Спец. Вып. I. – С. 46.
 11. Черниченко О.А. Порушення мінерального обміну у кістках у хворих на місцевопоширений рак передміхурової залози, що отримують гормонотерапію / О.А. Черниченко, Ю.М. Бондаренко, В.В. Мрачковський, В.С. Сакало, А.В. Сакало, А.В. Кондратенко, П.Г. Яковлев // Мат-ли ІІ Міжнар. мед. конгресу: Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України, 2013 р., м. Київ. – Київ : [б.в.], 2013. – С. 40.
 12. Черниченко О.А. Дослідження характеру кісткових метастазів поперекового відділу хребта у хворих на рак передміхурової залози / О.А. Черниченко, В.С. Сакало, О.В. Щербина, А.В. Сакало, Ю.В. Жильчук // Мат-ли ІІІ Міжнар. мед. конгресу: Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України, 2013 р., м. Київ. – Київ : [б.в.], 2013. – С. 26. [Електронний ресурс].
 13. Сакало В.С. Інтермітуюча андроген-супресивна терапія та щільність кісток у хворих на рак передміхурової залози / В.С. Сакало, О.А. Черниченко, А.В. Сакало, Ю.М. Бондаренко // Мат-ли ІІІ Міжнар. мед. конгресу: Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України, 2013, м. Київ. – Київ : [б.в.], 2013. – С. 27 [Електронний ресурс].
 14. Сакало В.С. Мінеральна щільність кісток у хворих на рак передміхурової залози, що отримують інтермітуючу гормонотерапію / В.С. Сакало, Д.І. Ковальчук, О.А. Черниченко // Тези доп. 68-ї підсумкової наук. конф. професорсько-викладацького складу інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ, 2014, м. Ужгород. – Ужгород : [б.в.], 2014. – С. 45.
 15. Сакало В.С. Зміни мінеральної щільності кісток у хворих на рак передміхурової залози після гормонотерапії: тези доп. / В.С. Сакало,  О.А. Черниченко,  Я.В. Левчишин, А.В. Сакало, Ю.В. Жильчук // Клин. онкология. – 2014. – № 2 (14). – С. 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.clinicaloncology.com.ua/article/11923/zmini-mineralnoi-shhilnosti-kistok-u-xvorix-na-rak-peredmixurovoi-zalozi-pislya-gormonoterapii.
 16. Черниченко О.А. Мінеральна щільність кісток у хворих на метастатичний рак передміхурової залози з андрогенсупресивною терапією та без неї / О.А. Черниченко, В.С. Сакало, П.Г. Яковлєв, А.В. Сакало, Ю.В. Жильчук // Мат-ли Міжнар. українсько-польського симпозіуму: Урологія майбутнього // Експеримент. та клін. фізіологія і біохімія – 2014. – № 3/1. – С. 44 – 46.
 17. Черниченко О.А. Мінеральна щільність кісткової тканини хворих на рак передміхурової залози з метастатичним ураженням поперекового відділу хребта / О.А. Черниченко, В.С. Сакало, О.В. Щербина, А.В. Сакало // Мат-ли науково-практ. конф. УТРО за участі міжнародних фахівців: Актуальні питання радіаційної онкології в Україні, 30 червня – 1 липня 2014 р., м. Харків // Укр. радіологічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 143 – 145.
 18. Сакало В.С. Деносумаб у лікуванні остеопорозу у хворих на рак передміхурової залози, що попередньо отримували золедронову кислоту / В.С. Сакало, О.А. Черниченко, А.В. Сакало, П.Г. Яковлєв, Ю.В. Жильчук // Клин. онкология. 2015. – Спец. Вип. № 1. – 2015. – С. 22.

Запис на прийом

  Запишіться до нас на прийом - швидко і легко!